สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

AiMASK คืออะไร...

คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน ในช่วงโควิด-19 DeepCare จะคอยรายงานสถิติการสวมใส่หน้ากากอนามัยของคนไทยโดย ตรวจจับจากระบบปัญญาประดิษฐ์
สถิติการสวมหน้ากากอนามัย
ประจำวันที่
ข้อมูลจากกล้องสำรวจ
ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%

คลิ๊กเพื่อดูรายงานประจำวัน
สถิติเเยกรายเขต
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จำนวนเขตทั้งหมด

0 เขต

ใส่หน้ากาก 95-100%

0 เขต

ใส่หน้ากาก 90-95%

0 เขต

ใส่หน้ากากน้อยกว่า 90%

0 เขต

สถิติข้อมูลทั้งหมดตั้งเเต่เริ่มเก็บข้อมูล


สถิติการสวมหน้ากากอนามัย
โดย กรมอนามัย ตามจุดต่างๆทั่วประเภท
ประจำวันที่
จำนวนสำรวจ
0 ราย
ข้อมูลจากกล้องสำรวจ
ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%

Open source

ฐานข้อมูลเเละโมเดลที่เปิดให้นักพัฒนานำไปใช้งาน