ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK
แผนที่เเสดง การใส่หน้ากากอนามัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด
0
เขต
0
จุด
เขต
<90 %
เขต
<95 %
*ประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด ณ. จุดต่างๆ ตามแผนที่ผ่านระบบ AiMASK

รายงานประจำวันที่

ร้อยละการใส่หน้ากากอนามัยในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่าง 0 คน

ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่ไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%

ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK

รายงานประจำวันที่

ประเมินการ

ใส่หน้ากากอนามัย ของ 0 เขต ใน กทม.

การใส่หน้ากากอนามัยแยกตามเขตพื้นที่

ร้อยละผู้ใส่หน้ากากอนามัย

น้อยกว่า 90%
ระหว่าง 90-95%
มากกว่า 95%
เขตที่มีการ ใส่หน้ากากผิด + ไม่ใส่หน้ากาก มากที่สุด
* วิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด 0 จุดในกรุงเทพมหานครฯ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK

ค่าเฉลี่ย

ช่วงเช้า

7.00 - 8.00

NaN %
ร้อยละการใส่หน้ากาก ไม่ถูกต้อง และ ไม่ใส่หน้ากาก

ประชาชนมีเเนวโน้ม

ใส่หน้ากากถูกน้อยลงในช่วงเย็นยกเว้น วันอาทิตย์

ค่าเฉลี่ย

ช่วงเย็น

17.00 - 18.00

NaN %

รายงานประจำวันที่

ร้อยละการใส่หน้ากาก ถูกต้อง

( วิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด 0 จุดในกรุงเทพมหานครฯ )

กลุ่มที่ใส่หน้ากากถูกต้อง

เเนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งเเต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา