ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK
แผนที่เเสดง การใส่หน้ากากอนามัย
โดยกรมอนามัยทั่วประเทศ ทั้งหมด
0
จังหวัด
0
จุด
จังหวัด
<90 %
จังหวัด
<95 %
*ประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด ณ. จุดต่างๆ ตามแผนที่ผ่านระบบ AiMASK

รายงานประจำวันที่

ร้อยละการใส่หน้ากากอนามัยทั่วประเทศ

กลุ่มตัวอย่าง 0 คน

ใส่หน้ากากถูกต้อง

0%

ใส่ไม่ถูกต้อง

0%

ไม่ใส่หน้ากาก

0%