ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK

รายงานประจำวันที่

-

ร้อยละการใส่หน้ากาก ถูกต้อง

กลุ่มที่ใส่หน้ากาก

เเนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งเเต่ช่วงประกาศคลัสเตอร์บางเเคเป็นต้นมา